top of page
  • Markéta Findeisová

Informace k otevření MŠ Jamné

Milí rodiče a děti – mateřská škola Jamné bude opět v provozu od 25.5.2020.

Provoz bude probíhat běžným způsobem, za níže uvedených podmínek:


- Do šatny při přijímání a odchodu dětí bude umožněno vstupovat pouze jednotlivě, po zazvonění rodiče s dítětem pouští pouze učitelka, ostatní vyčkají před MŠ, kde budou dodržovat bezpečné odstupy 2m a v rouškách.

- Předškolní vzdělávání je povinné pouze pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018. Ani dítě plnící povinné předškolní vzdělávání však nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit, může se se školou domluvit na domácí výuce.

- Nárok rodičů dětí docházejících do mateřských škol na ošetřovné je stále v řešení Ministerstvem práce a sociálních věcí, které má otázky ošetřovného i příslušnou právní úpravu v gesci. Pro více informací se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

- Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

- Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění. (rozesláno emailem)

- Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky.

- Vycházky s dětmi mimo areál školy obecně nejsou vhodné. Dle doporučení MŠMT budou děti trávit co nejvíce času venku na školním pozemku.

- Prosíme také, aby děti z domova do MŠ omezily přinášení vlastních hraček.

Mateřská škola Jamné bude v provozu v době letních prázdnin pravděpodobně do 10.7.2020, informace o letním provozu ještě upřesníme.

12 zobrazení

Yorumlar


bottom of page