top of page
  • Markéta Findeisová

Informace k otevření ZŠ Jamné od 25.5.2020

Milí rodiče a žáci– základní škola Jamné bude opět v provozu od 25.5.2020. Provoz školy však bude probíhat za níže uvedených podmínek:


- Všichni žáci musí před prvním příchodem do školy přinést vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti

- Zvažte, prosím, zda vaše dítě nepatří do rizikové skupiny (viz příloha – čestné prohlášení)

- Každý žák bude mít s sebou každý den do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení

- Žáci budou rozděleni do skupin – dle tříd (I. skupina - 1. a 2. třída, II. skupina - 3.,4.,5. třída)

- Ke každé skupině budou přiděleni pedagogové

- II. skupina bude přicházet do školy od 7:25 do 7:40 hodin - prosíme o dodržování těchto časů

- I. skupina bude přicházet do školy od 7:40 do 7:55 hodin – prosíme o dodržování těchto časů

- Upravený rozvrh hodin dostanou žáci při příchodu do školy

- Rodičům je vstup do školy zakázán

- Před školou musí všichni dodržovat odstup 2m a používat ochranné prostředky (roušku)

- Ranní družina nebude v provozu

- Školní stravování (obědy) bude zajištěno za zpřísněných hygienických opatření ( skupiny se musí v jídelně prostřídat, žáci musí sedět v rozestupech 2m od sebe – po odchodu skupiny se musí stoly a židle vydezinfikovat….)

- Dopolední vyučování I. skupiny bude probíhat od 8:05 hodin do 11:45, na oběd půjdou ve 12:15 hodin.

- Dopolední vyučování II. skupiny bude probíhat od 7:45 hodin do 12:25, na oběd půjdou ve 13:00 hodin.

- Každý žák bude mít ve třídě vlastní lavici.

- Odpolední provoz bude umožněn pro I. skupinu do 15:00 hodin ve školní třídě nebo při pobytu venku na školním pozemku při dodržení rozestupů 2m a v rouškách.

- Odpolední provoz bude umožněn pro II. skupinu do 14:00 hodin ve školní třídě nebo při pobytu venku na školním pozemku při dodržení rozestupů 2m a v rouškách.

- Učebna školní družiny nebude přístupná – bude sloužit jako případná izolační místnost.

- Skupiny se navzájem nesmí potkávat a mísit

- O přestávkách žáci musí používat roušky a dodržovat odstup 2m, na WC jednotlivě.

- Používání roušek ve vyučovacích hodinách je na uvážení a rozhodnutí vyučujícího

- Ve škole si budou děti často dezinfikovat ruce běžným doporučeným dezinfekčním prostředkem – má-li někdo alergie, či ekzémy, musí mít vlastní dezinfekci na ruce

- Ve škole bude nutné dodržovat zpřísněná pravidla – bude-li opakovaně žák napomínán při nedodržování těchto pravidel, bude ze skupiny vyloučen a bude se vzdělávat distančně.

- Do školy mohou chodit jen děti zdravé, bez jakýchkoli příznaků onemocnění (rýma,kašel…aj.)

- Onemocní-li kdokoliv ze zaměstnanců školy, bude nutné provoz školy omezit, či přerušit.

- Žádáme rodiče o důkladné uvědomění a poučení svých dětí o zpřísněných hygienických pravidlech ve škole – budeme nekompromisně vyžadovat jejich dodržování!

- Do 18.5.2020 je nutné nahlásit škole , zda dítě do školy 25.5.2020 nastoupí, či nenastoupí

17 zobrazení

Comments


bottom of page