top of page
  • Mateřská škola Jamné

Projektový den - Malý vodohospodář

Dne 18. 5. 2022 v dopoledních hodinách proběhl projektový den MTÚ - Malý vodohospodář. Paní lektorka Pavla Čechová nejprve děti seznámila s koloběhem vody v přírodě a proč je pro nás a pro přírodu voda důležitá. Dále se děti dozvěděly o nečistotách v odpadních vodách a o možnostech jejich filtrace. Nakonec si děti sestavily model čistírny odpadních vod a provedly jednoduchý pokus filtrace vody.


31 zobrazení

Comments


bottom of page