top of page
  • Ladislava Klusáčková

První dny ve škole - 1. a 2. ročník

Milí rodiče, milé děti, zde malá ukázka z našich prvních dnů ve škole.

V českém jazyce si rádi povídáme. Každé pondělí máme nejdříve komunitní kruh, kde si vyprávíme, jak jsme se měli o víkendu. Učíme se nejen mluvit nahlas, ale také naslouchat svým kamarádům. Před psaním se snažíme uvolňovat ruku pomocí různých říkanek s pohybem a cviků.....Čteme si pohádky a začínáme plnit první úkoly, tak jako v dalších předmětech.

V anglickém jazyce tu máme na pomoc naší kamarádku Daisy, která nás vždy vítá, zdraví, povídá si s námi, hrajeme si s ní, vyptává se nás a začíná nám dávat jednoduché úkoly.....

Z loňských prvňáčků už máme šikovné druháky, takže se snažíme být čím dál více samostatnější a pokračovat v další o něco náročnější práci. V našich hodinách propojujeme výuku s hrou tak, aby nás učení bavilo a bylo nám tu společně dobře.

26 zobrazení

Comments


bottom of page