top of page
  • Markéta Findeisová

Upozornění - hygienická opatření

Vážení rodiče - žádáme Vás, abyste do základní školy a mateřské školy neposílali děti, které vykazují známky onemocnění.

V případě, že při příchodu do školy budou na dítěti/žákovi patrné známky onemocnění - dítě/žák nebude vpuštěn do školy - odchází se zákonným zástupcem domů.

Budou-li příznaky onemocnění patrné během přítomnosti ve škole - neprodleně si dítě/žáka vyzvednou zákonní zástupci.

Rodiče mají v těchto případech povinnost telefonicky kontaktovat svého dětského ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Uvědomte si, prosím, že onemocnět mohou také zaměstnanci školy, jejíž provoz tím může být omezen, či znemožněn. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním dětem, žákům, zaměstnancům a jejich rodinám.

Děkujeme za pochopení.priloha_938418533_2_MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní
.pdf
Stáhnout PDF • 744KB

3 zobrazení

Comments


bottom of page