top of page
  • Markéta Findeisová

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2020/2021 tj.

s nástupem k 1. 9. 2020

bude probíhat v ZŠ a MŠ Jamné, Jamné 197 v termínu

od 2. 5. 2020 do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců


Zde na webových stránkách školy nebo ve školní poštovní schránce je možné si vyzvednout formulář  „Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Jamné“, kterou je nutné vyplnit včetně potvrzení od lékaře a odeslat datovou schránkou, či emailem s elektronickým podpisem, nebo odevzdat v zalepené obálce do poštovní schránky školy. K žádosti přiložte také prostou kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte – bez povinných očkování není možné dítě do MŠ přijmout     


V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. MŠ: 567 277 138, nebo ZŠ : 567 277 147, nebo ředitelka: 776 752 144

59 zobrazení

Comments


bottom of page