top of page
  • Markéta Findeisová

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy v ZŠ Jamné bude probíhat dle aktuálních nařízení MŠMT – bez přítomnosti dětí a distanční formou.

Rodiče si podají do školy žádost o přijetí - k vyzvednutí v ZŠ Jamné. Do školy nám ji doručí v termínu od 3.4.2020 nejpozději do 10.4.2020.

Dle nařízení MŠMT lze vyplněnou žádost doručit škole buď datovou schránkou, nebo emailem s elektronickým podpisem, nebo poštou a nebo v zalepené obálce do poštovní schránky školy. Pokud by někdo žádal o odklad povinné školní docházky – bude postupovat stejným způsobem – žádost o odklad také k vyzvednutí v ZŠ Jamné. Současně se žádostí o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit také potvrzení od lékaře a z pedagogicko psychologické poradny – pokud z poradny potvrzení ještě nemáte – budeme to řešit individuálně s rodiči.

V obou případech k žádosti přiložte také prostou kopii rodného listu dítěte.

Děkujeme za pochopení


Odkaz - opatření MŠMT:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-202122 zobrazení

Comments


bottom of page