top of page
  • Mateřská škola Jamné

Zápis nových dětí do Mateřské školy v Jamném pro školní rok 2023/2024

Zápis pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3. května 2023 od 14:00 do 16:00 v MŠ Jamné.


Přednostní přijetí mají:

1. Spádové děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku pěti let (děti narozené do 31. 8. 2018). Pro tyto děti je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné.

2. Spádové děti tříleté a starší (děti narozené do 31. 8. 2020).

3. Spádové děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplněné kapacity (nejmladší přijaté dítě musí do 31. 8. 2023 dosáhnout věku 2 let). Spádovost dítěte je dána jeho trvalým bydlištěm v katastrálním území obce Jamné.

4. Nepádové děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplněné kapacity (nejmladší přijaté dítě musí do 31. 8. 2023 dosáhnout věku 2 let).


Přijímány budou děti k celodenní docházce. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si stáhne zákonný zástupce dítěte z webových stránek nebo si ji osobně vyzvedne v MŠ. Zákonný zástupce navštíví v době pořádání zápisu osobně s dítětem MŠ a odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (zákon č. 258/2000 Sb., § 50 o povinném očkování).


Očkování je nezbytné pouze u dětí narozených od 1. 9. 2018. Pro děti narozené do 31. 8. 2018 je předškolní vzdělávání povinné a mohou být zapsány do MŠ, i když nesplňují povinné očkování.


S sebou si zákonný zástupce přinese rodný list dítěte, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k PV. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu msjamne@msjamné.cz nebo telefonicky na čísle 773 317 865.


Žádost o přijetí dítěte
.pdf
Stáhnout PDF • 302KB


63 zobrazení

Comments


bottom of page