top of page
  • Mateřská škola Jamné

Zápis do Mateřské školy v Jamném

Zápis do naší MŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 3. - 13. 5. 2021. V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 budou i letos zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat distanční způsobem, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


Doklady nutné pro přijetí dítěte do MŠ:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - vyplnit (Pokud uvažujete o jiném termínu nástupu, v žádosti musí být uvedeno od 1. 9. 2021, k celodenní docházce.)

  2. Doložení rodného listu - stačí prostá kopie (po ověření bude skartován)

  3. Doložení řádného očkování dítěte - Zákonný zástupce doloží potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (viz žádost). Povinnost očkování se netýká dítěte , které plní povinné předškolní vzdělávání (narozené do 31. 8. 2016 včetně).

Způsob podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ:

  1. Poštou (Rozhodující je datum podání na poštu.)

  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)

  3. Do datové schránky školy

  4. Do poštovní schránky (uzamčené) vedle vchodu do mateřské školy vhodíte vyplněné formuláře s kopií rodného listu v zalepené obálce. Nepoužívejte prosím schránku u základní školy!

Formuláře k vytisknutí:

Žádost o přijetí dítěte.
.pdf
Stáhnout PDF • 319KB
souhlas se zasláním registračního čísla
Stáhnout • 13KB

Formuláře je možno si vyzvednout vytisknuté v plastovém boxu u vchodu do MŠ.


Zápis a kritéria:

SKMBT_C22021032512180
.pdf
Stáhnout PDF • 392KB
SKMBT_C22021032512170
.pdf
Stáhnout PDF • 249KB

59 zobrazení

Commentaires


bottom of page