top of page
 • Mateřská škola Jamné

Znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,


v pondělí 12. dubna 2021 dojde ke znovuotevření školky. Toto otevření se bude týkat pouze předškoláků. A dále mají možnost umístit do školky své děti i ti rodiče, kteří jsou:

 • zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky


Ostatních dětí se otevření školky bohužel zatím netýká.


Děti, které budou navštěvovat školku, budou muset podstoupit testování pomocí antigenních testů, které jsou šetrné a nejsou bolestivé. Testy budou k dispozici v MŠ.

Odkaz na instruktážní video najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=45s


Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nepodstoupí testování, případně pokud v posledních 90ti dnech prokazatelně neprodělalo onemocnění COVID-19, není možné, aby navštěvovalo MŠ. V takovém případě nevzniká dítěti nárok na distanční formu vzdělávání a zákonný zástupce je povinen jeho nepřítomnost řádně omluvit.

Podrobnější informace k nástupu dětí do školky a k testování naleznete na webu https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

19 zobrazení

コメント


bottom of page