top of page

Základní informace.

Školní jídelna

ZŠ Jamné je zařazena do sítě škol od 25. 3. 1996. Od 1. 1. 2003 je ZŠ Jamné příspěvkovou organizací. Od 1.1. 2006 se organizace přejmenovala na Základní školu a mateřskou školu Jamné, příspěvková organizace.Jejími součástmi jsou Základní škola se školní družinou, Mateřská škola a školní jídelna. Zřizovatelem školy je obec Jamné. Základní škola Jamné je málotřídní škola s jednou třídou a kapacitou 35 žáků.

Třída je v některých předmětech rozdělena na dvě skupiny: 


- 1. a 2. ročník
- 3., 4. a 5. ročník

bottom of page